Go to content

TEAM

ATELIER
THESE ARE THE BRAINS


Kadrije Vranek - Dauti
Administrator / Artist

Georg Vranek
Master of Science ETH in Architecture - Switzerland
 Master i Shkencave në Republikën e Shqipërisë

© Arkitektur - Art - 2023
Back to content